Følg kampen direkte her

Styret

Baptist Emilianus
Leder
Kathleen Manuel
Økonomi ansvarlig
Nixon Stephen
Medlemsansvarlig
Steek Emiliyanus
Arrangement ansvarlig
Vinold Donald
Trening og Sportsligs ansvarlig
Jeron Alexander Joseph
Kommunikasjons ansvarlig
Jenthan Alexander
Styremedlem
Henry Manuel
Konsultasjons medlem
Konsultasjons medlem
Konsultasjons medlem