Da har tiden kommet for å lansere nye nettsiden til Bergen Vest IL. Nettsiden skal inneholde informasjon relatert til idrettslaget og dens aktiviteter.

Vi håper at å engasjere flere unge og eldre til å ta en aktiv del av idretten, samt å bygge nye relasjoner til hverandre. Bergen Vest bygger på gode kjerneverdier slik at flere skal være ivaretatt.

Leave a Reply